Interwencjonizm bezpośredni i pośredni - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Interwencjonizm bezpośredni i pośredni

Abstract

Rynek usług transportowych w Polsce odgrywa bardzo ważną rolę w całej gospodarce i szybko się zmienia, dostosowując się do przemian na otwartym rynku europejskim i światowym. Autorzy książki: - określili podstawowe, teoretyczne problemy badawcze z uwzględnieniem gałęziowych rynków transportowych i wybranych segmentów wyodrębnionych struktur; - wskazali na najważniejsze determinanty przemian na rynku usług transportowych i bieżące problemy jego funkcjonowania; - zaprezentowali strategiczne kierunki jego rozwoju z uwzględnieniem uwarunkowań w XXI w. Pozycja jest skierowana do: - menedżerów firm transportowych i zarządzających infrastrukturą; - pracowników administracji oraz studentów uczelni technicznych i ekonomicznych.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
W : Rynek Usług Transportowych w Polsce : Teoria i praktyka strony 110 - 113
Language:
Polish
Publication year:
2015
Bibliographic description:
Grzelec K.: Interwencjonizm bezpośredni i pośredni// W : Rynek Usług Transportowych w Polsce : Teoria i praktyka/ ed. Danuta Rucińska Warszawa: PWE, 2015, s.110-113
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 617 times

Recommended for you

Meta Tags