Klaster, inicjatywa klastrowa, powiązanie kooperacyjne - rozróżnienie pojęć - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Klaster, inicjatywa klastrowa, powiązanie kooperacyjne - rozróżnienie pojęć

Abstract

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie i omówienie podstawowych terminów używa-nych w praktyce gospodarczej, związanych z koncepcją klastrów: "inicjatywy klastrowej" i "po-wiązania kooperacyjnego". Terminy powyższe wymagają - zdaniem autorów - ciągłych refleksji ze względu na nierzadkie, niewłaściwe ich stosowanie. Autorzy artykułu odwołują się do powyż-szych pojęć, przedstawiają ich definicje i starają się w precyzyjny, jednoznaczny sposób zakreślić ich granice.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management no. Nr 37, pages 195 - 204,
ISSN: 1732-324X
Language:
Polish
Publication year:
2011
Bibliographic description:
Lis A., Lis A.: Klaster, inicjatywa klastrowa, powiązanie kooperacyjne - rozróżnienie pojęć// Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management. -Vol. Nr 37., (2011), s.195-204
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 127 times

Recommended for you

Meta Tags