Komputerowe stanowisko do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych w obwodach trójfazowych - Publication - MOST Wiedzy

Search

Komputerowe stanowisko do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych w obwodach trójfazowych

Abstract

Przedstawiono komputerowe stanowisko laboratoryjne przeznaczone do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych w sieciach elektroenergetycznych, które stanowi kombinację odpowiednio oprogramowanego komputera oraz urządzeń zewnętrznych dołączonych poprzez interfejs. Oprogramowanie komputera wykonane jest w środowisku LabVIEW, natomiast pomiary rzeczywistych wielkości sieci wykonuje analizator sieci CVMk. Przytoczono również wyniki pomiarów mocy czynnej w sieci trójfazowej czteroprzewodowej i porównano je z wynikami uzyskanymi z przyrządu wirtualnego.

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Language:
Polish
Publication year:
2005
Bibliographic description:
Dzwonkowski A., Roskosz R., Wepa R.: Komputerowe stanowisko do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych w obwodach trójfazowych// / : , 2005,
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 9 times

Recommended for you

Meta Tags