Koncepcja układu do monitorowania i diagnozowania układu hydraulicznegopodbijarki torowej. W: Badanie, konstrukcja, wytwarzanie i eksploatacja układów hydraulicznych. Red. merytoryczna E. Palczak. Gliwice: Centr. Mech. Górn. KONMAG 2002 s. 105-118, 13 rys. bibliogr. 5 poz. Referaty zamieszczone w niniejszej monografii były przedmiotem publicznej prezentacji podczas dwunastej ogólnopolskiej konferencji CYLINDER 2002 wdniach 23-25.09.2002 r. Szczyrk. - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Koncepcja układu do monitorowania i diagnozowania układu hydraulicznegopodbijarki torowej. W: Badanie, konstrukcja, wytwarzanie i eksploatacja układów hydraulicznych. Red. merytoryczna E. Palczak. Gliwice: Centr. Mech. Górn. KONMAG 2002 s. 105-118, 13 rys. bibliogr. 5 poz. Referaty zamieszczone w niniejszej monografii były przedmiotem publicznej prezentacji podczas dwunastej ogólnopolskiej konferencji CYLINDER 2002 wdniach 23-25.09.2002 r. Szczyrk.

Abstract

W artykule scharakteryzowano układ hydrauliczny podbijarki torowej realizu-jący złożone funkcje. Dążąc do zapewnienia niezawodnej pracy maszyny, obni-żenia kosztów eksploatacji i ywkrywania zużytych elementów opracowano konce-pcje układu do monitorowania i diagnozowania najważniejszych podzespołów. Domonitorowania pomp i silników hydraulicznych przewiduje się wykorzystanie metody termodynamicznej oraz pomiar prędkości ruchu najważniejszych elemen-tów roboczych.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział w książce - monografii autorskiej /podręczniku o zasięgu krajowym
Language:
Polish
Publication year:
2002
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 90 times

Recommended for you

Meta Tags