Koncepcja układu do monitorowania i diagnozowania układu hydraulicznegopodbijarki torowej. W: Badanie, konstrukcja, wytwarzanie i eksploatacja układów hydraulicznych. Red. merytoryczna E. Palczak. Gliwice: Centr. Mech. Górn. KONMAG 2002 s. 105-118, 13 rys. bibliogr. 5 poz. Referaty zamieszczone w niniejszej monografii były przedmiotem publicznej prezentacji podczas dwunastej ogólnopolskiej konferencji CYLINDER 2002 wdniach 23-25.09.2002 r. Szczyrk. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Koncepcja układu do monitorowania i diagnozowania układu hydraulicznegopodbijarki torowej. W: Badanie, konstrukcja, wytwarzanie i eksploatacja układów hydraulicznych. Red. merytoryczna E. Palczak. Gliwice: Centr. Mech. Górn. KONMAG 2002 s. 105-118, 13 rys. bibliogr. 5 poz. Referaty zamieszczone w niniejszej monografii były przedmiotem publicznej prezentacji podczas dwunastej ogólnopolskiej konferencji CYLINDER 2002 wdniach 23-25.09.2002 r. Szczyrk.

Abstrakt

W artykule scharakteryzowano układ hydrauliczny podbijarki torowej realizu-jący złożone funkcje. Dążąc do zapewnienia niezawodnej pracy maszyny, obni-żenia kosztów eksploatacji i ywkrywania zużytych elementów opracowano konce-pcje układu do monitorowania i diagnozowania najważniejszych podzespołów. Domonitorowania pomp i silników hydraulicznych przewiduje się wykorzystanie metody termodynamicznej oraz pomiar prędkości ruchu najważniejszych elemen-tów roboczych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział w książce - monografii autorskiej /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 24 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi