Diagnozowanie turbin parowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Diagnozowanie turbin parowych

Abstrakt

Diagnozowanie turbin parowych jest to istotny proces mający na celu utrzymanie diagnozowanego obiektu w stanie zdatności zadaniowej z jak największą sprawnością. W procesie diagnozowania turbin wykorzystuje się diagnostykę cieplno-przepływową, należy do diagnostyki technicznej zajmującej się badaniem oraz oceną przemian energetycznych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce - Nauki techniczne i inżynieryjne. Część VI strony 34 - 39
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Drosińska-Komor M., Głuch J.: Diagnozowanie turbin parowych// Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce : Nauki techniczne i inżynieryjne. Część VI/ Poznań: Młodzi Naukowcy, 2017, s.34-39
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 72 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi