Kryteria przyznawania subwencji ogólnej jednostkom samorządu terytorialnego - Publication - MOST Wiedzy

Search

Kryteria przyznawania subwencji ogólnej jednostkom samorządu terytorialnego

Abstract

Subwencja ogólna to jedna z trzech obligatoryjnych kategorii dochodów jednostek samorządu terytorialnego, o których wspomina Konstytucja RP. W artykule zaprezentowano jakie - zgodnie z uregulowaniami prawnymi - muszą wystąpić przesłanki, aby zostały przyznane poszczególne części subwencji. Rozważania odniesiono do wszystkich szczebli samorządu terytorialnego.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Language:
Polish
Publication year:
2009
Bibliographic description:
Sekuła A.: Kryteria przyznawania subwencji ogólnej jednostkom samorządu terytorialnego// Zeszyty Naukowe : Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów, nr 28 : Finanse i Rachunkowość : Studia Naukowe 1.. -., (2009), s.73-85
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 62 times

Recommended for you

Meta Tags