Mechanical Properties of Human Abdominal Fascia - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Mechanical Properties of Human Abdominal Fascia

Abstract

W pracy przedstawiono wyniki identyfikacji modułu sprężystosci i współczynnika Poissona próbek powięzi ściany brzucha człowieka, którą przeprowadzono na podstawie testów jednoosiowego rozciągania.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Title of issue:
Selected problems of laparoscopic ventral hernia repair - modeling and simulation strony 21 - 25
Language:
English
Publication year:
2012
Bibliographic description:
Tomaszewska A.: Mechanical Properties of Human Abdominal Fascia// Selected problems of laparoscopic ventral hernia repair - modeling and simulation/ ed. eds. Cz. Szymczak, M. Śmietański. Gdask: Wydaw. Medyczne, 2012, s.21-25
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 41 times

Recommended for you

Meta Tags