Metoda ELPAR Łączenia ontologii oparta na ich kartograficznej reprezentacji - Publication - MOST Wiedzy

Search

Metoda ELPAR Łączenia ontologii oparta na ich kartograficznej reprezentacji

Abstract

Jednym z głównych problemów związanych z integracją wiedzy z różnych źródeł jest opracowanie metody integracji ontologii. Źródła wiedzy są opisane różnymi ontologiami, zazwyczaj tworzonymi niezależnie od siebie. Integracja wiedzy z tych źródeł wymaga zdefiniowania jednej ontologii nadrzędnej "rozumiejącej" wszystkie terminy pojawiające się w ontologiach opisujących źródła. W artykule zostały przedstawione podstawy metody ELPAR budowania ontologii nadrzędnej dla ontologii podrzędnych. Metoda opisuje również sposób tworzenia odwzorowań pomiędzy ontologiami podrzędnymi a ontologią nadrzędną.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Language:
Polish
Publication year:
2005
Bibliographic description:
Goczyła K., Grabowska T.: Metoda ELPAR Łączenia ontologii oparta na ich kartograficznej reprezentacji// / : , 2005,
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 14 times

Recommended for you

Meta Tags