Nieliniowa analiza zderzeń między budynkiem a wolnostojącą klatką schodową podczas trzęsień ziemi. - Publication - MOST Wiedzy

Search

Nieliniowa analiza zderzeń między budynkiem a wolnostojącą klatką schodową podczas trzęsień ziemi.

Abstract

Celem niniejszego artykułu jest analiza zderzeń między budynkiem a wolnostojącą klatką schodową, do których dochodzi podczas trzęsień ziemi w przypadku zbyt małej przerwy dylatacyjnej między nimi. W pracy, obie konstrukcje modelowane są z zastosowaniem modelu dyskretnego o skupionych masach, zaś do symulacji zderzeń pomiędzy konstrukcjami zastosowano nieliniowy model lepkosprężysty. Wyniki analizy pokazują, iż zderzenie prowadzi do znacznego wzrostu odpowiedzi wolnostojącej klatki schodowej jako konstrukcji mniej sztywnej i lżejszej. Z drugiej strony wpływ zderzeń na zachowanie się sztywniejszej i jednocześnie cięższej konstrukcji budynku jest pomijalny. Ponadto wyniki badań dowodzą, iż użycie nieliniowego, lepkosprężystego modelu zderzeń umożliwia dokładniejsze modelowanie zjawiska.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Title of issue:
Materiały z sympozjum naukowego.X Sympozjum.Wpływy Sejsmiczne i Parasejsmiczne na Budowle. strony 177 - 184
Language:
Polish
Publication year:
2003
Bibliographic description:
Jankowski R.: Nieliniowa analiza zderzeń między budynkiem a wolnostojącą klatką schodową podczas trzęsień ziemi.// Materiały z sympozjum naukowego.X Sympozjum.Wpływy Sejsmiczne i Parasejsmiczne na Budowle./ Kraków: Inst. Mech. Bud., 2003, s.177-184
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 11 times

Recommended for you

Meta Tags