Ocena stanu technicznego głównego układu napędowego na jednostce "Kapitan Poinc" na podstawie pomiarów drgań - Publication - MOST Wiedzy

Search

Ocena stanu technicznego głównego układu napędowego na jednostce "Kapitan Poinc" na podstawie pomiarów drgań

Abstract

Ekspertyza diagnostyczna dotycząca stanu technicznego lini transmisji mocy (linii wałów) opracowana na podstawie przeprowadzonych pomiarów drgań w 10 punktach pomiarowych, przy jednoczesnej pracy silników napędowych L i PB (wspólnej pracy linii wałów obu burt), w IV zakresach ustalonego obciążenia wyznaczanego skokiem śrub nastawnych tzn.: 20%, 40%,60% i 80%. Pomiary prędkości i przyspieszeń drgań generowanych przez węzły konstrukcyjne okrętowego układu napędowego wykonano przed przeglądem klasowym jednostki w celu określenia jego stanu dynamicznego. Analizę wyników pomiarów przeprowadzono zgodnie z zaleceniami normy ISO 10816.

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Other
Type:
ekspertyza
Language:
Polish
Publication year:
2015
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 19 times

Recommended for you

Meta Tags