Odwadnianie pofermentu w wirówce sedymentacyjnej - Publication - MOST Wiedzy

Search

Odwadnianie pofermentu w wirówce sedymentacyjnej

Abstract

Zbadano przebieg odwadniania pofermentu z wykorzystaniem siarczanu żelaza (III) oraz polielektrolitu kationowego poliakrylamidu. Efektywność procesu odwadniania oceniono na podstawie zmian wartości chemicznego zapotrzebowania na tlen dla cieczy nadosadowej. Badano też zawartość fosforu oraz azotu ogólnego. Mając na uwadze odzysk fosforu oraz azotu z cieczy nadosadowej flokulację przeprowadzono za pomocą polieletrolitów kationowych. Z punktu widzenia technologii odzysku nutrientów z pofermentu stosowanie koagulantów żelazowych nie jest korzystne. Polielektrolity wymagały niższych dawek niż koagulanty

Full text

Details

Category:
Archival
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Title of issue:
Bałtyckie Forum Biogazu : Badania, technologie i ekonomika w rejonie Morza Bałtyckiego strony 245 - 248
Language:
English
Publication year:
2016
Bibliographic description:
Ronewicz K., Kowal P., Hupka J.: Odwadnianie pofermentu w wirówce sedymentacyjnej// Bałtyckie Forum Biogazu : Badania, technologie i ekonomika w rejonie Morza Bałtyckiego/ ed. Adam Cenian, Janusz Gołaszewski, Tadeusz Noch Gdańsk: Gdańska Szkoła Wyższa, 2016, s.245-248
Verification:
Gdańsk University of Technology

seen 37 times

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tags