Ograniczanie niekorzystnego wpływu wyższych harmonicznych prądu różnicowego na wyzwalanie wyłączników różnicowoprądowych - Publication - MOST Wiedzy

Search

Ograniczanie niekorzystnego wpływu wyższych harmonicznych prądu różnicowego na wyzwalanie wyłączników różnicowoprądowych

Abstract

W artykule przedstawiono koncepcję i własności wyłącznika różnicowoprądowego o działaniu niezależnym od napięcia sieci, który prawidłowo wyzwala nawet przy prądzie różnicowym o dużej zawartości harmonicznych wysokich rzędów. Ma to istotne znaczenie dla skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej w obwodach o odkształconym prądzie różnicowym, zwłaszcza w obwodach silników indukcyjnych o regulowanej prędkości obrotowej za pomocą przemienników częstotliwości.

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Archiwum Energetyki no. T. 39, pages 317 - 328,
ISSN: 0066-684X
Language:
Polish
Publication year:
2009
Bibliographic description:
Czapp S.: Ograniczanie niekorzystnego wpływu wyższych harmonicznych prądu różnicowego na wyzwalanie wyłączników różnicowoprądowych// Archiwum Energetyki. -Vol. T. 39., nr. nr 1 (2009), s.317-328
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 8 times

Recommended for you

Meta Tags