Osoby starsze wobec innowacyjnych form świadczenia usług ubezpieczeniowych - Publication - MOST Wiedzy

Search

Osoby starsze wobec innowacyjnych form świadczenia usług ubezpieczeniowych

Abstract

Przedmiotem zainteresowania badawczego w niniejszym tekście są usługi ubezpieczeniowe świadczone z wykorzystaniem innowacyjnych środków komunikacji: Internetu lub telefonu. W artykule skoncentrowano się na osobach powyżej 50 roku życia, szczególnie narażonych na zjawisko wykluczenia cyfrowego. Na podstawie przeglądu literatury sformułowano hipotezę badawczą: Cechy społeczno – demograficzne osób powyżej 50 roku życia wpływają na ich skłonność do korzystania z usług ubezpieczeniowych za pomocą nowoczesnych środków komunikacji. Badania przeprowadzane wśród 753 osób w wieku 50+ pochodzących z północnej Polski pozwoliły na pozytywną weryfikację postawionej hipotezy. W artykule zawarto ponadto rekomendacje dla praktyki gospodarczej służące lepszemu dostosowaniu oferty rynkowej do oczekiwań klientów oraz ograniczeniu skali wykluczenia finansowego na rynku ubezpieczeniowym.

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie, Finanse i Marketing pages 19 - 30,
ISSN: 2081-3430
Language:
Polish
Publication year:
2015
Bibliographic description:
Czerwiński B.: Osoby starsze wobec innowacyjnych form świadczenia usług ubezpieczeniowych// Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. -., nr. 14(63) (2015), s.19-30
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 21 times

Recommended for you

Meta Tags