Osoby starsze wobec innowacyjnych form świadczenia usług ubezpieczeniowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Osoby starsze wobec innowacyjnych form świadczenia usług ubezpieczeniowych

Abstrakt

Przedmiotem zainteresowania badawczego w niniejszym tekście są usługi ubezpieczeniowe świadczone z wykorzystaniem innowacyjnych środków komunikacji: Internetu lub telefonu. W artykule skoncentrowano się na osobach powyżej 50 roku życia, szczególnie narażonych na zjawisko wykluczenia cyfrowego. Na podstawie przeglądu literatury sformułowano hipotezę badawczą: Cechy społeczno – demograficzne osób powyżej 50 roku życia wpływają na ich skłonność do korzystania z usług ubezpieczeniowych za pomocą nowoczesnych środków komunikacji. Badania przeprowadzane wśród 753 osób w wieku 50+ pochodzących z północnej Polski pozwoliły na pozytywną weryfikację postawionej hipotezy. W artykule zawarto ponadto rekomendacje dla praktyki gospodarczej służące lepszemu dostosowaniu oferty rynkowej do oczekiwań klientów oraz ograniczeniu skali wykluczenia finansowego na rynku ubezpieczeniowym.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie, Finanse i Marketing strony 19 - 30,
ISSN: 2081-3430
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Czerwiński B.: Osoby starsze wobec innowacyjnych form świadczenia usług ubezpieczeniowych// Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. -., nr. 14(63) (2015), s.19-30
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi