Poszukiwanie terenów dla zabudowy mieszkaniowej a zasoby obszarów zielonych w aspekcie bezpieczeństwa środowiska na przykładzie Gdańska - Publication - MOST Wiedzy

Search

Poszukiwanie terenów dla zabudowy mieszkaniowej a zasoby obszarów zielonych w aspekcie bezpieczeństwa środowiska na przykładzie Gdańska

Abstract

Ważnym zagdanienie związanym z rozwojem miasta jest ochrona terenów podmiejskich przed niekontrolowaną zabudową terenów czynnych ekologicznie. Jednocześnie istnieją treny w obrębie miasta, które stanowią rezerwę terenową. Są nimi tereny zielone (np. ogródki działkowe) których sposób wykorzystania jest niezgodny z ich przeznaczeniem. Poszukiwanie ternów pod zabudowę mieszkaniowa winno obejmować głównie rejony juz uzbrojone, oraz rejonych w których istnieje konieczność rozwiązania palących probelemów, również społecznych.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Language:
Polish
Publication year:
2005
Bibliographic description:
Podwojewska M.: Poszukiwanie terenów dla zabudowy mieszkaniowej a zasoby obszarów zielonych w aspekcie bezpieczeństwa środowiska na przykładzie Gdańska// / : , 2005,
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 13 times

Recommended for you

Meta Tags