Wirtualne przedmieścia = Virtual suburbs - Publication - MOST Wiedzy

Search

Wirtualne przedmieścia = Virtual suburbs

Abstract

W miarę rozwoju miasta w obszar podmiejski wkraczają nie tylko nowe tereny mieszkaniowe, ale także funkcje komercyjne jak obiekty handlowe, czy sportowe. Dla osób zbliżających się do terenów zurbanizowanych przedmieście stanowi bramę wjazdową do miasta. Z tego względu powszechne jest lokalizowanie w tym obszarze różnego typu billboardów, które poprzez reklamę zapraszają do skorzystania z oferty proponowanej przez miasto. Coraz częściej billboardy wspomagane są przez technologie informacyjne, przykuwając uwagę zmienną, cyfrową emisją. Co istotne, ewoluuje także sposób lokalizacji multimedialnych projekcji poprzez ich integrację ze strukturą architektoniczną. W artykule zostanie omówiony potencjał wykorzystywania fasad multimedialnych w komercyjnej strefie przedmieść. Analiza przypadków pozwoli odczytać sferę "miasta nie - miasta" nie tylko jako obszar pomiędzy miastem a wsią, ale także strefę wspólną pomiędzy rzeczywistą i wirtualną przestrzenią. Ponadto, przebadana zostanie także relacja pomiędzy inteligencją przestrzeni a percepcją użytkownika.

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Title of issue:
Odnowa krajobrazu miejskiego - Urban Landscape Renewal 5 strony 495 - 503
Language:
Polish
Publication year:
2010
Bibliographic description:
Życzkowska K.: Wirtualne przedmieścia = Virtual suburbs// Odnowa krajobrazu miejskiego - Urban Landscape Renewal 5/ ed. ed. Anna Sulimowska - Ociepka, Politechnika Śląska. Gliwice: Politechnika Śląska, 2010, s.495-503
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 20 times

Recommended for you

Meta Tags