Problemy gospodarki przestrzennej. W: [Praca zbiorowa] Materiały do mono- grafii przyrodniczej regionu gdańskiego. Gdańsk: Marpress**2003 s. 200-216. Tom 9 Zaborski Park Krajobrazowy. Problemy trójochrony i współistnienia z Parkiem Narodowym ''Bory Tucholskie''. Zaborski Landscape Park. Problems of Landscape Park. Problems of the triprotection and coexistence with the ''Bo- ory Tucholskie'' National Park. Praca zbiorowa pod redakcją M. Przewoźniaka. - Publication - MOST Wiedzy

Search

Problemy gospodarki przestrzennej. W: [Praca zbiorowa] Materiały do mono- grafii przyrodniczej regionu gdańskiego. Gdańsk: Marpress**2003 s. 200-216. Tom 9 Zaborski Park Krajobrazowy. Problemy trójochrony i współistnienia z Parkiem Narodowym ''Bory Tucholskie''. Zaborski Landscape Park. Problems of Landscape Park. Problems of the triprotection and coexistence with the ''Bo- ory Tucholskie'' National Park. Praca zbiorowa pod redakcją M. Przewoźniaka.

Abstract

Artykuł zawiera omówienie takich zagadnien jak: struktura społeczno-gospo- darcza Parku, identyfikacja problemów gospodarki przestrzennej, strategicz- ne planistyczne i programowe uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego. Na tej podstawie przeprowadzono rejonizację funkcjonalno-przestrzenną Parku i określono zasady jego zagospodarowania.

Cite as

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział w książce - monografii autorskiej /podręczniku o zasięgu krajowym
Language:
Polish
Publication year:
2003
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 20 times

Recommended for you

Meta Tags