Problemy gospodarki przestrzennej. W: [Praca zbiorowa] Materiały do mono- grafii przyrodniczej regionu gdańskiego. Gdańsk: Marpress**2003 s. 200-216. Tom 9 Zaborski Park Krajobrazowy. Problemy trójochrony i współistnienia z Parkiem Narodowym ''Bory Tucholskie''. Zaborski Landscape Park. Problems of Landscape Park. Problems of the triprotection and coexistence with the ''Bo- ory Tucholskie'' National Park. Praca zbiorowa pod redakcją M. Przewoźniaka. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Problemy gospodarki przestrzennej. W: [Praca zbiorowa] Materiały do mono- grafii przyrodniczej regionu gdańskiego. Gdańsk: Marpress**2003 s. 200-216. Tom 9 Zaborski Park Krajobrazowy. Problemy trójochrony i współistnienia z Parkiem Narodowym ''Bory Tucholskie''. Zaborski Landscape Park. Problems of Landscape Park. Problems of the triprotection and coexistence with the ''Bo- ory Tucholskie'' National Park. Praca zbiorowa pod redakcją M. Przewoźniaka.

Abstrakt

Artykuł zawiera omówienie takich zagadnien jak: struktura społeczno-gospo- darcza Parku, identyfikacja problemów gospodarki przestrzennej, strategicz- ne planistyczne i programowe uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego. Na tej podstawie przeprowadzono rejonizację funkcjonalno-przestrzenną Parku i określono zasady jego zagospodarowania.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział w książce - monografii autorskiej /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 50 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi