Prognozowanie jakości ściernic do przecinania ręcznego z zastosowaniem metody Taguchiego - Publication - MOST Wiedzy

Search

Prognozowanie jakości ściernic do przecinania ręcznego z zastosowaniem metody Taguchiego

Abstract

Prognozowanie jakości dotyczyło ściernic typu 42 do przecinania ręcznego. Do wartościowania jakości ściernic zastosowano metodę prof. Genichi Taguchiego po jej uprzedniej modyfikacji. Modyfikacja ta umożliwiła wykorzystanie 10. kryteriów jakości - właściwości użytkowych ściernic. Właściwości te były prognozowane w sposób nieniszczący i indywidualny dla każdej ściernicy. Średni błąd prognozowania jakości ściernic z partii weryfikacyjnej wyniósł ok. 7%.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
Wybrane problemy obróbki ściernej = Selected problems of abrasive machining strony 175 - 184
Language:
Polish
Publication year:
2008
Bibliographic description:
Biegalski H.: Prognozowanie jakości ściernic do przecinania ręcznego z zastosowaniem metody Taguchiego// Wybrane problemy obróbki ściernej = Selected problems of abrasive machining/ ed. red. C. Niżankowski Kraków: cop. Politech. Krak., 2008, s.175-184
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 14 times

Recommended for you

Meta Tags