Prognozowanie jakości ściernic do przecinania ręcznego z zastosowaniem metody Taguchiego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Prognozowanie jakości ściernic do przecinania ręcznego z zastosowaniem metody Taguchiego

Abstrakt

Prognozowanie jakości dotyczyło ściernic typu 42 do przecinania ręcznego. Do wartościowania jakości ściernic zastosowano metodę prof. Genichi Taguchiego po jej uprzedniej modyfikacji. Modyfikacja ta umożliwiła wykorzystanie 10. kryteriów jakości - właściwości użytkowych ściernic. Właściwości te były prognozowane w sposób nieniszczący i indywidualny dla każdej ściernicy. Średni błąd prognozowania jakości ściernic z partii weryfikacyjnej wyniósł ok. 7%.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Wybrane problemy obróbki ściernej = Selected problems of abrasive machining strony 175 - 184
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Biegalski H.: Prognozowanie jakości ściernic do przecinania ręcznego z zastosowaniem metody Taguchiego// Wybrane problemy obróbki ściernej = Selected problems of abrasive machining/ ed. red. C. Niżankowski Kraków: cop. Politech. Krak., 2008, s.175-184
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi