Przemiany ustrojowe w Republice Estonii - Publication - MOST Wiedzy

Search

Przemiany ustrojowe w Republice Estonii

Abstract

We współczesnym europejskim wymiarze systemów politycznych szczególne miejsce zajmuje ustrój polityczny Republiki Estonii. Przemiany społeczno-polityczne lat dziewięćdziesiątych XX w. sprzyjały kształtowaniu się nowych instytucji, ukierunkowanych na urzeczywistnianie wartości demokracji parlamentarnej i rozwiązania rynkowe. Formalnoprawne uregulowania odnoszą się do zachodnioeuropejskich standardów oraz kontynuują system demokracji parlamentarnej zapoczątkowanej w ustawach zasadniczych z 1920 r. i 1938 r.; ustroju polityczny Estonii wyraża się w systemie parlamentarno-gabinetowym.

Full text

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
Regionalizm a globalizacja : Polska - Unia Europejska oraz inne zjawiska i procesy regionalne świata / pod red. Andrzeja Chodubskiego [et al. ; Uniwersytet Gdański]. strony 192 - 212
Language:
Polish
Publication year:
2007
Bibliographic description:
Jakubowski J.: Przemiany ustrojowe w Republice Estonii// Regionalizm a globalizacja : Polska - Unia Europejska oraz inne zjawiska i procesy regionalne świata / pod red. Andrzeja Chodubskiego [et al. ; Uniwersytet Gdański]./ ed. pod red. Andrzeja Chodubskiego [et al. ; Uniwersytet Gdański]. Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2007, s.192-212
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 7 times

Recommended for you

Meta Tags