Przeszłość-teraźniejszość-przyszłość Inżynierii Morskiej i Geotechniki - Publication - MOST Wiedzy

Search

Przeszłość-teraźniejszość-przyszłość Inżynierii Morskiej i Geotechniki

Abstract

Historia założenia czasopisma i jego zakres tematyczny, skład kolegium redakcyjnego, numery specjalne czasopisma (konferencyjne i jubileuszowe) i perspektywy rozwoju czasopisma.

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Inżynieria Morska i Geotechnika pages 659 - 662,
ISSN: 0867-4299
Language:
Polish
Publication year:
2015
Bibliographic description:
Zadroga B.: Przeszłość-teraźniejszość-przyszłość Inżynierii Morskiej i Geotechniki// Inżynieria Morska i Geotechnika. -., nr. 5 (2015), s.659-662
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 17 times

Recommended for you

Meta Tags