Geotechnika środowiskowa w dydaktyce - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Geotechnika środowiskowa w dydaktyce

Abstract

Przytoczono międzynarodowe i krajowe działania dotyczące udoskonalania i unowocześniania edukacji geotechnicznej. Scharakteryzowano zakres tematyczny geotechniki środowiskowej podkreślając jej interdyscyplinarny charakter i główne kierunki badań geotechników środowiskowych. Przeanalizowano cele, formy i programy kształcenia geotechniki za granicą i w Polsce z uwypukleniem geotechniki środowiska oraz nauczania interaktywnego i analizowania przypadków praktycznych. Wskazano aktualne krajowe potrzeby edukacyjne w zakresie geotechniki środowiska.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
Geotechnika w hydrotechnice i budownictwie lądowym : Monografia wydana z okazji 50-lecia pracy naukowej Profesora Wojciecha Wolskiego strony 473 - 484
Language:
Polish
Publication year:
2006
Bibliographic description:
Zadroga B., Garbulewski K.: Geotechnika środowiskowa w dydaktyce// Geotechnika w hydrotechnice i budownictwie lądowym : Monografia wydana z okazji 50-lecia pracy naukowej Profesora Wojciecha Wolskiego/ ed. zesp. red. Alojzy Szymański et al. Warszawa: Wydaw. SGGW, 2006, s.473-484
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 82 times

Recommended for you

Meta Tags