Geotechnika środowiskowa w dydaktyce - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Geotechnika środowiskowa w dydaktyce

Abstrakt

Przytoczono międzynarodowe i krajowe działania dotyczące udoskonalania i unowocześniania edukacji geotechnicznej. Scharakteryzowano zakres tematyczny geotechniki środowiskowej podkreślając jej interdyscyplinarny charakter i główne kierunki badań geotechników środowiskowych. Przeanalizowano cele, formy i programy kształcenia geotechniki za granicą i w Polsce z uwypukleniem geotechniki środowiska oraz nauczania interaktywnego i analizowania przypadków praktycznych. Wskazano aktualne krajowe potrzeby edukacyjne w zakresie geotechniki środowiska.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Geotechnika w hydrotechnice i budownictwie lądowym : Monografia wydana z okazji 50-lecia pracy naukowej Profesora Wojciecha Wolskiego strony 473 - 484
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Zadroga B., Garbulewski K.: Geotechnika środowiskowa w dydaktyce// Geotechnika w hydrotechnice i budownictwie lądowym : Monografia wydana z okazji 50-lecia pracy naukowej Profesora Wojciecha Wolskiego/ ed. zesp. red. Alojzy Szymański et al. Warszawa: Wydaw. SGGW, 2006, s.473-484
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 75 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi