Wpływ technologii informacyjnych na rozwój mediów dydaktycznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ technologii informacyjnych na rozwój mediów dydaktycznych

Abstrakt

W artykule scharakteryzowano wpływ technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych na rozwój pomocy dydaktycznych stosujących środki multimedialne i zasoby sieci Internet. Opisano komputerowe programy wspomagające nauczanie i uczenie się, których współautorami są słuchacze studiów podyplomowych z zakresu technologii informacyjnych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Kształcenie zawodowe w teorii i praktyce edukacyjnej strony 391 - 399
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Ratajczak T.: Wpływ technologii informacyjnych na rozwój mediów dydaktycznych// Kształcenie zawodowe w teorii i praktyce edukacyjnej/ ed. red. nauk. A. Kusztelak, A. Zduniak. Poznań: Wydaw. Wyższ. Szk. Bezp., 2006, s.391-399
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 75 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi