Raz jeszcze o ksztłałceniu inżynierów. - Publication - MOST Wiedzy

Search

Raz jeszcze o ksztłałceniu inżynierów.

Abstract

Przytoczono myśli autora związane z Ogólnopolską Konferencją Naukowo-Dydaktyczną ''Kształcenie na kierunku budownictwo'', jaka odbyła się w r. 2003 w Kielcach.

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach
Language:
Polish
Publication year:
2004
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 11 times

Recommended for you

Meta Tags