Simplified algorithm for location service for the UMTS - Publication - MOST Wiedzy

Search

Simplified algorithm for location service for the UMTS

Abstract

Przedstawiono uproszczony algorytm lokalizowania terminala ruchomego w systemie UMTS. Algorytm ten umożliwia wyznaczanie pozycji geograficznej terminala ruchomego bez znajomości różnic czasowych w synchronizacji stacji bazowych RTD (Relative Time Differences). Opisany został model symulacyjny oraz przedstawiono wyniki efektywności lokalizowania terminala ruchomego w środowisku tzw. złym miejskim. otrzymane rezultaty dowodzą, że zaproponowany algorytm spełnia zalecenia US E911, dotyczące lokalizowania terminala ruchomego w sieciach komórkowych podczas wywołań alarmowych.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Language:
English
Publication year:
2005
Bibliographic description:
Stefański J.: Simplified algorithm for location service for the UMTS// / : , 2005,
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 17 times

Recommended for you

Meta Tags