Specyfika konstrukcji betonowych - Publication - MOST Wiedzy

Search

Specyfika konstrukcji betonowych

Abstract

Beton w kanalizacji. Problemy, nowe rozwiązania. Korozja siarczanowa betonów. Bezpieczeństwo konstrukcji

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji wod-kan.: Poradnik kierownika budowy i inspektora nadzoru. - Suplement : aktualizacja luty 2010
Language:
Polish
Publication year:
2010
Bibliographic description:
Suligowski Z.: Specyfika konstrukcji betonowych// Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji wod-kan.: Poradnik kierownika budowy i inspektora nadzoru. - Suplement : aktualizacja luty 2010/ ed. red. Z. Suligowski. Warszawa: Dashoffer Verlag, 2010,
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 20 times

Recommended for you

Meta Tags