Stanowisko laboratoryjne do pomiaru impedancji pętli zwarciowej - Publication - MOST Wiedzy

Search

Stanowisko laboratoryjne do pomiaru impedancji pętli zwarciowej

Abstract

Znajomość wartości impedancji pętli zwarciowej umożliwia określenie warunków napięciowych oraz zwarciowych w systemie elektroenergetycznym. Zmierzona wartość impedancji pętli pozwala oszacować spadki napięcia w rozpatrywanej sieci, które bezpośrednio wpływają na jakość zasilania energii elektrycznej dostarczanej odbiorcom.W referacie przedstawiona została propozycja przebiegu ćwiczenia oraz laboratoryjnego stanowiska pomiarowego służącego do pomiaru impedancji pętli zwarciowej. Integralną część stanowiska stanowi komputer wyposażony w kartę pomiarową oraz odpowiednie oprogramowanie.Zaprezentowane w referacie stanowisko laboratoryjne umozliwi studentom zapoznanie się z zasadą działania mierników impedancji pętli zwarciowej oraz możliwością zastosowania techniki cyfrowej w tej klasie przyrządów pomiarowych.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Title of issue:
Zastosowanie komputerów w nauce i technice 2008 : XVIII cykl seminariów zorganizowanych przez PTETiS Oddział w Gdańsku. strony 159 - 162
Language:
Polish
Publication year:
2008
Bibliographic description:
Golijanek-Jędrzejczyk A., Ziółko M.: Stanowisko laboratoryjne do pomiaru impedancji pętli zwarciowej// Zastosowanie komputerów w nauce i technice 2008 : XVIII cykl seminariów zorganizowanych przez PTETiS Oddział w Gdańsku./ Gdańsk: Wydaw. WEiA PG, 2008, s.159-162
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 27 times

Recommended for you

Meta Tags