State observers for diagnostic applications in modern electric traction - Publication - MOST Wiedzy

Search

State observers for diagnostic applications in modern electric traction

Abstract

W rozdziale 7 monografii przedstawiono zagadnienie diagnostyki czujnika prędkości silnika i przekładni mechanicznej pociągu. Przedstawiono zagadnienia związane z diagnostyką czujnika prędkosci obrotowej silnika oraz układu transmisjii momentu trakcyjnego. Do diagnostyki wykorzystano analizę sygnałów prędkości obrotowej i momentu obciążenia silnika obliczanych przez układy obserwatorów stanu. Analiza chwilowych wartości obliczonej prędkości obrotowej oraz momentu obciążenia pozwala na diagnozowanie stanu układu transmisji momentu trakcyjnego. Zaprezentowano wyniki badań symulacyjnych i eksperymentalnych na przykładzie napędu pociągu szybkiego z silnikiem asynchronicznym klatkowym o mocy 1.2MW.

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Title of issue:
Modern Electric Traction : Vehicles strony 91 - 111
Language:
English
Publication year:
2009
Bibliographic description:
Guziński J., Krzemiński Z., Lewicki A., Abu-Rub H.: State observers for diagnostic applications in modern electric traction// Modern Electric Traction : Vehicles/ ed. eds. K. Karwowski, A. Szeląg. - University of Technology, Faculty of Electrical and Control Engineering. Gdańsk: University of Technology, 2009, s.91-111
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 16 times

Recommended for you

Meta Tags