Straty energetyczne w silniku hydraulicznym obrotowym - definicje i zależności służące ocenie sprawności silnika i napędu hydrostatycznego - Publication - MOST Wiedzy

Search

Straty energetyczne w silniku hydraulicznym obrotowym - definicje i zależności służące ocenie sprawności silnika i napędu hydrostatycznego

Abstract

Stosowane dotychczas w badaniach naukowych i w praktyce przemysłowej metody oceny strat i sprawności energetycznej obrotowych silników hydraulicznych stosowanych w napędach hydrostatycznych dają błędne rezultaty, ponieważ obarczone są wpływem samych strat na parametry, w funkcji których straty i sprawności są oceniane.Celem pracy było zdefiniowanie w silniku parametrów pracy, rozwijanych mocy, występujących strat i sprawności energetycznej a także pokazanie ich zależności. W oparciu o analizę przedstawionych definicji i zależności, wyciągnięto wnioski dotyczące badań energetycznych silników.

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
Badanie, konstrukcja, wytwarzanie i eksploatacja układów hydraulicznych: praca zbiorowa strony 0 - 54
Language:
Polish
Publication year:
2010
Bibliographic description:
Paszota Z.: Straty energetyczne w silniku hydraulicznym obrotowym - definicje i zależności służące ocenie sprawności silnika i napędu hydrostatycznego// Badanie, konstrukcja, wytwarzanie i eksploatacja układów hydraulicznych: praca zbiorowa/ ed. A. Klich, A. Kozieł, E. Palczak. Gliwice: Instytut Techniki Górniczej KOMAG, 2010, s.0-54
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 10 times

Recommended for you

Meta Tags