Straty energetyczne w silniku hydraulicznym obrotowym - definicje i zależności służące ocenie sprawności silnika i napędu hydrostatycznego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Straty energetyczne w silniku hydraulicznym obrotowym - definicje i zależności służące ocenie sprawności silnika i napędu hydrostatycznego

Abstrakt

Stosowane dotychczas w badaniach naukowych i w praktyce przemysłowej metody oceny strat i sprawności energetycznej obrotowych silników hydraulicznych stosowanych w napędach hydrostatycznych dają błędne rezultaty, ponieważ obarczone są wpływem samych strat na parametry, w funkcji których straty i sprawności są oceniane.Celem pracy było zdefiniowanie w silniku parametrów pracy, rozwijanych mocy, występujących strat i sprawności energetycznej a także pokazanie ich zależności. W oparciu o analizę przedstawionych definicji i zależności, wyciągnięto wnioski dotyczące badań energetycznych silników.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Badanie, konstrukcja, wytwarzanie i eksploatacja układów hydraulicznych: praca zbiorowa strony 0 - 54
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Paszota Z.: Straty energetyczne w silniku hydraulicznym obrotowym - definicje i zależności służące ocenie sprawności silnika i napędu hydrostatycznego// Badanie, konstrukcja, wytwarzanie i eksploatacja układów hydraulicznych: praca zbiorowa/ ed. A. Klich, A. Kozieł, E. Palczak. Gliwice: Instytut Techniki Górniczej KOMAG, 2010, s.0-54
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi