Energy losses in the hydraulic rotational motor - definitions and relations for evaluation of the efficiency of motor and hydrostatic drive - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Energy losses in the hydraulic rotational motor - definitions and relations for evaluation of the efficiency of motor and hydrostatic drive

Abstrakt

Stosowane dotychczas w badaniach naukowych i w praktyce przemysłowej metody oceny strat i sprawności energetycznej obrotowych silników hydraulicznych stosowanych w napędach hydrostatycznych dają błędne rezultaty, ponieważ obarczone są wpływem samych strat na parametry, w funkcji których straty i sprawności są oceniane.Celem pracy było zdefiniowanie w silniku parametrów pracy, rozwijanych mocy, występujących strat i sprawności energetycznej a także pokazanie ich zależności. W oparciu o analizę przedstawionych definicji i zależności, wyciągnięto wnioski dotyczące badań energetycznych silników.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
Polish Maritime Research nr 17, strony 44 - 54,
ISSN: 1233-2585
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Paszota Z.: Energy losses in the hydraulic rotational motor - definitions and relations for evaluation of the efficiency of motor and hydrostatic drive// Polish Maritime Research. -Vol. 17, nr. nr 2 (65) (2010), s.44-54
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi