Ocena strat w silniku hydraulicznym na przykładzie badań silnika SWSB-63 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ocena strat w silniku hydraulicznym na przykładzie badań silnika SWSB-63

Abstrakt

W artykule porównano dwa modele strat, zaproponowanych przez A. Balawendera w monografii pt.: Analiza energetyczna i metodyka badań silników hydraulicznych wolnoobrotowych [1] i przez Z. Paszotę w referacie pt.: Straty energetyczne w silniku hydraulicznym wyporowym - definicje i zależności służące ocenie sprawności silnika i napędu hydrostatycznego [17]. Korzystając z danych uzyskanych podczas badań silnika hydraulicznego SWSB-63 [2], przedstawiono wykresy obrazujące straty mechaniczne, straty objętościowe i straty ciśnieniowe w funkcji parametrów, od których straty te bezpośrednio zależą (zgodnie z pracą [17]), porównując je z opisem strat przedstawionych w funkcji parametrów przyjętych w pracy [1].

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Badanie, konstrukcja, wytwarzanie i eksploatacja układów hydraulicznych : praca zbiorowa strony 139 - 159
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Maczyszyn A.: Ocena strat w silniku hydraulicznym na przykładzie badań silnika SWSB-63// Badanie, konstrukcja, wytwarzanie i eksploatacja układów hydraulicznych : praca zbiorowa/ ed. red.A. Klich, A.Kozieł,E. Palczak. Gliwice: Instytut Techniki Górniczej KOMAG, 2010, s.139-159
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi