Targed tracking with adaptive fusionof multiple sensor measurements. - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Targed tracking with adaptive fusionof multiple sensor measurements.

Abstract

W pracy przedstawiono metodę adaptacyjnej selekcji pomiarów z wielu radarów wykorzystywanych w procesie integracji pomiarów dla śledzenia obserwowanego obiektu. W przypadku dużego zróżnicowania dokładności pomiarów pochodzących z różnych radarów, rezultaty integracji pomiarów nie różnią się znacząco od wyników śledzenia opartego na pomiarach z najbardziej dokładnego źródła.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Title of issue:
Proceedings International Radar Symposium. strony 545 - 549
Language:
English
Publication year:
2003
Bibliographic description:
Kowalczuk Z., Uruski P.: Targed tracking with adaptive fusionof multiple sensor measurements. // Proceedings International Radar Symposium./ Berlin: German Ins. Navig., 2003, s.545-549
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 28 times

Recommended for you

Meta Tags