Transient operation analysis of a regenerative heat exchanger. - Publication - MOST Wiedzy

Search

Transient operation analysis of a regenerative heat exchanger.

Abstract

Referat dotyczy problemu niestacjonarnej pracy wymiennika regenearcyjnego.Przedstawiono w nim uproszczony model matematyczny pozwalający oszacować w sposób ilościowy wielkość stałych czasowych wymiennika.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Title of issue:
Heattransfer and renevable sources of energy 2002.Proceedings of the Ninth International Symposium on Heat Transfer and Renewable Sources of Energy. strony 555 - 565
Language:
English
Publication year:
2002
Bibliographic description:
Kołakowski L., Krzyślak P.: Transient operation analysis of a regenerative heat exchanger. // Heattransfer and renevable sources of energy 2002.Proceedings of the Ninth International Symposium on Heat Transfer and Renewable Sources of Energy. / ed. J. Mikielewicz, W. Nowak Szczecin: : Wydaw. Ucz. P. Szczec., 2002, s.555-565
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 9 times

Recommended for you

Meta Tags