Uwarunkowania ekonomicznej efektywności pomp ciepła - Publication - MOST Wiedzy

Search

Uwarunkowania ekonomicznej efektywności pomp ciepła

Abstract

Wzrastające zainteresowanie wykorzystaniem pomp ciepła w gospodarce komunalno-bytowej wymaga dokładnego rozeznania różnego rodzaju uwarunkowań technicznych i ekonomicznych. w książce podjęto próbę usystematyzowania tej tematyki. Omówiono sposób obliczania bilansu energetycznego ogrzewanych budynków, źródeł ciepła - wśród nich bilans energetyczny pompy ciepła. Zaproponowano możliwie najprostsze metody obliczania - dostępne dla możliwie najszerszego grona osób zainteresowanych tym zagadnieniem. Omówiono także sposoby obliczania ekonomicznej efektywności metodami: kosztów rocznych, NPV i kosztów narastających. Opisane sposoby obliczania zilustrowano przykładami obliczeniowymi.

Full text

Details

Category:
Monographic publication
Type:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Language:
Polish
Publication year:
2006
Bibliographic description:
Kusto Z.: Uwarunkowania ekonomicznej efektywności pomp ciepła. Gdańsk: Wydaw. IMP PAN, 2006. ISBN 83-88237-16-0
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 30 times

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tags