Uwarunkowania litodynamiczne ochrony brzegu morskiego w Polsce - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Uwarunkowania litodynamiczne ochrony brzegu morskiego w Polsce

Abstract

Analiza litodynamiczna brzegów klifowych i wydmowych w Polsce, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich podbrzeża. Przestrzenny rozwój brzegu morskiego, a mianowicie: nadbrzeża, plaży, a zwłaszcza podbrzeża, jest podstawą jego poprawnego zabezpieczenia.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Language:
Polish
Publication year:
2005
Bibliographic description:
Subotowicz W.: Uwarunkowania litodynamiczne ochrony brzegu morskiego w Polsce// . -., (2005),
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 67 times

Recommended for you

Meta Tags