Wood structure constraints on sawing accuracy with narrow-kerf saws - Publication - MOST Wiedzy

Search

Wood structure constraints on sawing accuracy with narrow-kerf saws

Abstract

W pracy przedstawiono analizę przyczyn i przykłady niedokładności przecinania wynikających z lokalnych zmian struktury drewna.

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Annals of WULS, Forestry and Wood Technology pages 374 - 377,
ISSN: 1898-5912
Language:
English
Publication year:
2003
Bibliographic description:
Wasielewski R., Orłowski K.: Wood structure constraints on sawing accuracy with narrow-kerf saws// Annals of WULS, Forestry and Wood Technology. -., nr. 53 (2003), s.374-377
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 6 times

Recommended for you

Meta Tags