Wpływ sposobu zagospodarowania osadów ściekowych na bilans energii komunalnej oczyszczalni ścieków - Publication - MOST Wiedzy

Search

Wpływ sposobu zagospodarowania osadów ściekowych na bilans energii komunalnej oczyszczalni ścieków

Abstract

Bilans energii elektrycznej i ciepła oczyszczalni ścieków. Różne sposoby zagospodarowania osadów ściekowych. Wskaźniki energochłonności i ciepłochłonności oczyszczalni.

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Inżynieria Morska i Geotechnika pages 487 - 490,
ISSN: 0867-4299
Language:
Polish
Publication year:
2013
Bibliographic description:
Zaborowska E.: Wpływ sposobu zagospodarowania osadów ściekowych na bilans energii komunalnej oczyszczalni ścieków// Inżynieria Morska i Geotechnika. -., nr. 6 (2013), s.487-490
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 14 times

Recommended for you

Meta Tags