Zarządzanie zmianami i modelowanie rozmyte w inżynierii oprogramowania - Publication - MOST Wiedzy

Search

Zarządzanie zmianami i modelowanie rozmyte w inżynierii oprogramowania

Abstract

W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania wiedzy z zakresu zarządzania oraz sztucznej inteligencji do kontrolowania budżetu i czasu realizacji przedsięwzięcia informatycznego. Na wstępie przedstawiono problemy zarządzania przedsięwzięciami informatycznymi, odnoszące się do planowania i kontrolowania procesów i zespołów wytwórczych. Następnie scharakteryzowano wiedzę z zakresu zarządzania zmianami oraz modelowania rozmytego i wskazano na możliwości jej zastosowania w rozwiązywaniu problemów inżynierii oprogramowania. Na tej podstawie przedstawiono przykład budowy i zastosowania systemu wspomagającego decyzję kierowników zespołów wytwórczych w planowaniu i kontrolowaniu budżetu i czasu realizacji przedsięwzięcia oraz doboru składu zespołu. Na zakończenie przedstawiono wnioski płynące z wykorzystania wiedzy o zarządzaniu zmianami i modelowaniu rozmytym dla zarządzania przedsięwzięciami informatycznymi.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Language:
Polish
Publication year:
2005
Bibliographic description:
Orłowski C.: Zarządzanie zmianami i modelowanie rozmyte w inżynierii oprogramowania // . -., (2005),
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 12 times

Recommended for you

Meta Tags