Zastosowania metody HAZOP w inżynierii oprogramowania. - Publication - MOST Wiedzy

Search

Zastosowania metody HAZOP w inżynierii oprogramowania.

Abstract

Artykuł przedstawia HAZOP - metodę analizy modeli systemów oraz jej zastosowania w dziedzinie inżynierii oprogramowania do identyfikacji błędów obecnych w modelach. Omawiane są różne obszary stosowalności związane z różnymi klasami błędów: defektów modelowania, zdarzeń niebezpiecznych dla otoczenia systemu oraz zagrożeń związanych z zabezpieczeniem systemu. Artykuł prezentuje również dotychczasowy stan badań związanych z metodą oraz najbliższe perspektywy jej rozwoju.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Title of issue:
Systemy Informatyczne Zastosowania i Wdrożenia 2003. XV Górska Szkoła PTI. strony 375 - 385
Language:
Polish
Publication year:
2003
Bibliographic description:
Jarzębowicz A.: Zastosowania metody HAZOP w inżynierii oprogramowania. // Systemy Informatyczne Zastosowania i Wdrożenia 2003. XV Górska Szkoła PTI. / ed. J.K. Grabary,J.S. Nowak Gliwice: Politechnika Śląska, 2003, s.375-385
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 11 times

Recommended for you

Meta Tags