Zastosowanie automatów komórkowych do opisu przepływów materiałów sypkich w silosach - Publication - MOST Wiedzy

Search

Zastosowanie automatów komórkowych do opisu przepływów materiałów sypkich w silosach

Abstract

W artykule omówiono wyniki kinematyki przepływów silosowych przy zastosowaniu aparatu komórkowego. Obliczenia wykonano dla różnych praw migracji i wag prawdopodobieństwa.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Title of issue:
Materiały XXXVII Zjazdu Fizyków Polskich. Gdańsk, 15-18 września 2003 strony 129 - 133
Language:
Polish
Publication year:
2003
Bibliographic description:
Kozicki J., Tejchman-Konarzewski A.: Zastosowanie automatów komórkowych do opisu przepływów materiałów sypkich w silosach// Materiały XXXVII Zjazdu Fizyków Polskich. Gdańsk, 15-18 września 2003/ ed. J. Rybicki, A. Witkowska Gdańsk: Oddz. Gdań. Pol. Tow. Fiz., Gdań. Tow. Nauk., Centr. Informatyczne TASK, 2003, s.129-133
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 11 times

Recommended for you

Meta Tags