ZASTOSOWANIE OPTYMALIZACJI WIELOKRYTERIALNEJ DLA DOBORU AUTOMATYKI W SYSTEMIE WSPOMAGANIA PROJEKTOWANIA SIŁOWNI OKRĘTOWEJ - Publication - Bridge of Knowledge

Search

ZASTOSOWANIE OPTYMALIZACJI WIELOKRYTERIALNEJ DLA DOBORU AUTOMATYKI W SYSTEMIE WSPOMAGANIA PROJEKTOWANIA SIŁOWNI OKRĘTOWEJ

Abstract

W pracy przedstawiono algorytm wyszukiwania statków podobnych o możliwie dużym nasyceniu automatyką przy stosunkowo niedużych jej kosztach. jako zadanie optymalizacji wielokryterialnej. Opracowany algorytm wykorzystuje metodę ważonych zysków na podstawie podobieństwa sumarycznego całego statku jako sumy ważonej podobieństw cząstkowych: ogólnego, napędu głównego, elektrowni oraz poszczególnych instalacji. W tym celu opracowano hierarchiczną strukturę automatyki siłowni okrętowej do projektowania automatyki na podstawie rozwiązań zastosowanych na statkach podobnych w oparciu o informacje zawarte w opisie technicznym i zestawieniu aparatury kontrolno-pomiarowej. System przewidziany jest do wspomagania projektowania i doboru automatyki siłowni, w którym najczęściej wykorzystuje się projekty wcześniej zbudowanych statków podobnych.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Logistyka pages 7244 - 7251,
ISSN: 1231-5478
Language:
Polish
Publication year:
2014
Bibliographic description:
Meler-Kapcia M.: ZASTOSOWANIE OPTYMALIZACJI WIELOKRYTERIALNEJ DLA DOBORU AUTOMATYKI W SYSTEMIE WSPOMAGANIA PROJEKTOWANIA SIŁOWNI OKRĘTOWEJ// Logistyka. -., nr. 6 (2014), s.7244-7251
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 68 times

Recommended for you

Meta Tags