Znaczenie turystyki morskiej w podnoszeniu atrkacyjności i konkurencyjnosci regionów nadmorskich (na przykładzie województwa pomorskiego) - Publication - MOST Wiedzy

Search

Znaczenie turystyki morskiej w podnoszeniu atrkacyjności i konkurencyjnosci regionów nadmorskich (na przykładzie województwa pomorskiego)

Abstract

Rola turystyki morskiej w rozowju regionu nadmorskiego.Turystyka morska, w tym zwłaszcza żegluga wycieczkowa i promowa stanowi niewątpliwą szansę rozwoju regionu nadmorskiego w aspekcie podnoszenia jego atrakcyjności i konkurencyjności.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Handel Wewnętrzny pages 337 - 345,
ISSN: 0438-5403
Language:
Polish
Publication year:
2009
Bibliographic description:
Tubielewicz K.: Znaczenie turystyki morskiej w podnoszeniu atrkacyjności i konkurencyjnosci regionów nadmorskich (na przykładzie województwa pomorskiego)// HANDEL WEWNETRZNY. -., nr. listopad. (2009), s.337-345
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 16 times

Recommended for you

Meta Tags