Zespół Inżynierii Spajania - Research Team - Bridge of Knowledge

Search

Team

Photo of prof. dr hab. inż. Jerzy Łabanowski

Jerzy Łabanowski

prof. dr hab. inż. Leader
Photo of dr hab. inż. Dariusz Fydrych

Dariusz Fydrych

dr hab. inż.
Photo of dr inż. Jacek Haras

Jacek Haras

dr inż.
Photo of dr hab. inż. Grzegorz Rogalski

Grzegorz Rogalski

dr hab. inż.
Photo of dr hab. inż. Jacek Tomków

Jacek Tomków

dr hab. inż.

Research topics

Spawalność i ocena trwałości eksploatacyjnej materiałów konstrukcyjnych

Oferta Badawcza

 • Badania procesów spawania pod wodą
 • Badania spawalności stali w warunkach podwodnych
 • Badania niszczenia środowiskowego metali i ich złączy spawanych
 • Badania korozyjne metali i złączy spawanych
 • Badania i ocena spawalności stali
 • Analityczne i eksperymentalne metody określania wodoru w złączach spawanych
 • Badania wpływu wodoru na właściwości mechaniczne złączy spawanych
 • Spawalność stali konstrukcyjnych PW oraz typu dupleks w warunkach podwodnych
 • Badanie procesów i własności połączeń zgrzewanych wybuchowo
 • Teoria spawalniczych procesów cieplnych
 • Analizy wielowymiarowe w technologiach spajania
 • Automatyzacja i robotyzacja procesów spawania
 • Empiryczne i analityczne metody określania naprężeń w złączach spawanych
 • Badania podstawowe w zakresie: teorii procesów cieplnych przy spawaniu, teorii naprężeń i odkształceń spawalniczych, pęknięć kruchych i zwłocznych, teoretycznych podstaw i technologii zgrzewania wybuchowego
 • Technologie regeneracji elementów maszynowych,
 • Technologie obróbki plastycznej metali i prace w zakresie obróbki plastycznej
 • Komputerowe wspomaganie projektowania technologii spawania
 • Badania nieniszczące konstrukcji spawanych i odlewów RT, UT, VT, PT
from 01-10-2010 to 31-10-2025

Oferta Usługowa

 • Ekspertyzy i konsulting w zakresie opracowywania technologii spawania złożonych obiektów spełniających wymagania EN ISO, ASME, AWS oraz specyfikacji technicznych klienta
 • Ekspertyzy dotyczące uszkodzeń materiałów metalowych i konstrukcji spawanych
 • Komputerowe wspomaganie projektowania technologii spawania -WPS, analizy techniczno-ekonomiczne, obliczenia inżynierskie,
 • Nadzory jakościowe przy budowie konstrukcji spawanych,
 • Podwodne prace spawalnicze,
 • Badania radiograficzne, ultradźwiękowe, magnetyczne i penetracyjne materiałów, konstrukcji spawanych i odlewów,
 • Pomiary naprężeń pozostających stalowych konstrukcji spawanych metodą nieniszczącą,
 • Badania złączy spawanych w ramach prób dopuszczeniowych i egzaminów spawaczy,
 • Badania metalograficzne metali i stopów, a w szczególności ich złączy spawanych,
 • Zgrzewanie wybuchowe metali i stopów,
 • Automatyzacja i robotyzacja procesów spawania
 • Ocena stopnia degradacji materiałów pracujących w wysokich temperaturach
 • Diagnostyka materiałów metodami NDT – RT, UT, VT, PT
 • Określanie właściwości mechanicznych materiałów inżynierskich w szczególności złączy spawanych:
a) Badania wytrzymałościowe statyczne b) Badania twardości c) Badania metalograficzne za pomocą mikroskopów świetlnych i makroskopowe d) Badanie udarności – także w obniżonych temperaturach (-20 i -40°C) e) Starzenie środowiskowe w komorze klimatycznej (180°C / -40°C) z możliwością regulacji wilgotności
 • Badania korozyjne metali i złączy spawanych
a) Badania korozji naprężeniowej, próby SSRT b) Badania korozji naprężeniowej, próby CL c) Badania korozji wżerowej wg ASTM G48A
 • Określanie ilości wodoru dyfundującego w stopiwie metodą rtęciową i glicerynową
 • Badania odporności udarowej przy użyciu młota spadowego INSTRON CEAST 9130
 • Określanie skłonności do tworzenia pęknięć zimnych na podstawie prób technologicznych samoutwierdzonych i implant
 • Kwalifikowanie technologii spawania
 • Kwalifikowanie technologii spawania pod wodą oraz certyfikowanie nurków spawaczy zgodnie z normami PN-EN ISO oraz AWS
 • Technologie regeneracji elementów maszyn
 • Projektowanie technologii spawania, lutowania i zgrzewania
 • Projektowanie konstrukcji spawanych ze stali odpornych na korozję
 • Projektowanie i wytwarzanie kompozytów włóknistych o osnowie polimerowej modyfikowanych nanocząstkami
 • Projektowanie i wytwarzanie warstw powierzchniowych o zwiększonej odporności na działanie w środowisku wodnym
 • Szkolenia:
a) Studia podyplomowe - Międzynarodowy Inżynier Spawalnik IWE I, IWE II, IWE III Autoryzowany Ośrodek Szkoleniowy Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny - Zespół Inżynierii Spajania b) Kursy - Międzynarodowy Mistrz Spawalnik c) Szkolenia z zakresu spawania podwodnego d) Szkolenia z zakresu spawania zrobotyzowanego e) Szkolenia z zakresu metod spawalniczych f) Szkolenia z zakresu obróbki cieplnej g) Szkolenia z zakresu badań NDT from 01-10-2010 to 31-10-2025

Verified by

Gdańsk University of Technology

seen 205 times