Zespół Katedry Historii, Teorii Architektury i Konserwacji Zabytków - Research Team - Bridge of Knowledge

Search

Team

Photo of prof. dr hab. inż. arch. Maria Sołtysik

Maria Sołtysik

prof. dr hab. inż. arch. Leader
Photo of dr hab. inż. arch. Grzegorz Bukal

Grzegorz Bukal

dr hab. inż. arch.
Photo of dr hab. inż. arch. Robert Hirsch

Robert Hirsch

dr hab. inż. arch.
Photo of dr inż. arch. Anita Jaśkiewicz-Sojak

Anita Jaśkiewicz-Sojak

dr inż. arch.
Photo of mgr inż. arch. Tomasz Jażdżewski

Tomasz Jażdżewski

mgr inż. arch.
Photo of dr inż. arch. Bartosz Macikowski

Bartosz Macikowski

dr inż. arch.
Photo of dr inż. arch. Anna Orchowska-Smolińska

Anna Orchowska-Smolińska

dr inż. arch.
Photo of prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Piwek

Aleksander Piwek

prof. dr hab. inż. arch.
Photo of dr inż. arch. Piotr Samól

Piotr Samól

dr inż. arch.
Photo of prof. dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański

Jakub Szczepański

prof. dr hab. inż. arch.

Research topics

Tematyka badawcza Katedry oscyluje wokół badań architektonicznych architektury średniowiecznej i nowożytnej regionu Morza Bałtyckiego. Do głównych zainteresowań zespołu katedralnego możemy zaliczyć problematykę badawczą i konserwatorską zabytków architektury XIX i XX wieku, jak również badawcze skoncentrowane na problematyce architektury sakralnej, zwłaszcza cysterskiej. Teoria konserwacji oraz historii fortyfikacji to kolejna dominująca specjalizacja w działalności katedralnej.

Oferta badawcza

  • badania architektoniczne architektury średniowiecznej i nowożytnej w rejonie Morza Bałtyckiego
  • historia architektury Gdańska i Gdyni
  • historia, ochrona i konserwacja architektury XX-wieku w Polsce i Europie Północnej
  • konserwacja zabytków architektury - teoria i praktyka

Oferta usługowa

  • badania historyczno-architektoniczne zespołów i obiektów zabytkowych
  • wytyczne konserwatorskie dla zespołów i obiektów zabytkowych
  • projekty rewaloryzacji zespołów i obiektów zabytkowych

Verified by

Gdańsk University of Technology

seen 231 times