Zespół Katedry Systemów Automatyki - Research Team - Bridge of Knowledge

Search

Team

Photo of prof. dr hab. inż. Maciej Niedźwiecki

Maciej Niedźwiecki

prof. dr hab. inż. Leader
Photo of dr inż. Mariusz Barski

Mariusz Barski

dr inż.
Photo of dr inż. Marcin Ciołek

Marcin Ciołek

dr inż.
Photo of dr inż. Piotr Fiertek

Piotr Fiertek

dr inż.
Photo of mgr inż. Stanisław Iszora

Stanisław Iszora

mgr inż.
Photo of dr hab. inż. Michał Meller

Michał Meller

dr hab. inż.
Photo of dr inż. Marcin Pazio

Marcin Pazio

dr inż.
Photo of dr inż. Stefan Sieklicki

Stefan Sieklicki

dr inż.
Photo of dr hab. inż. Piotr Suchomski

Piotr Suchomski

dr hab. inż.

Research topics

Zespół Katedry Systemów Automatyki zajmuje się zarówno teorią, jak i praktyczną realizacją urządzeń sterujących obiektami technicznymi i procesami technologicznymi bez udziału człowieka lub z jego ograniczonym udziałem. Układy i systemy automatyki wkraczają we wszystkie niemal dziedziny życia, zwłaszcza w gospodarkę, przemysł i naukę. Korzyści wynikające z automatyzacji i robotyzacji widać wyraźnie, zwłaszcza w przemyśle (samochodowym, okrętowym, lotniczym i zbrojeniowym), komunikacji, medycynie, energetyce oraz rolnictwie. W oparciu o wyspecjalizowaną kadrę i odpowiednio wyposażone laboratoria badawcze, Katedra oferuje swoje usługi dla przemysłu zarówno w zakresie prowadzenia szkoleń i konsultacji jak i prac projektowych i wdrożeniowych.

Oferta badawcza

 • modelowanie i identyfikacja procesów i obiektów, zarówno z czasem ciągłym
jak i dyskretnym
 • sterowanie adaptacyjne i adaptacyjna filtracja sygnałów
 • sterowanie w oparciu o sprzężenie wizyjne
 • sterowanie robotami mobilnymi
 • aktywne tłumienie drgań w układach mechanicznych i akustycznych
 • cyfrowa filtracja i rekonstrukcja sygnałów
 • przetwarzanie i rozpoznawanie obrazów scen naturalnych
 • automatyka budynkowa (smart home)
 • inteligentne metody diagnostyki rurociągów

Oferta usługowa

 • szkolenia i konsultacje z zakresu projektowania kładów automatyki dla central klimatyzacyjnych
 • projektowanie oraz konsultacje w zakresie projektowania regulatorów dla potrzeb wentylacji i klimatyzacji w oparciu o mikrokontrolery.
 • opracowywanie i implementacja zaawansowanych algorytmów sterowania temperaturą
i wilgotnością.
 • szkolenia i konsultacje w zakresie aktywnego tłumienia hałasu i drgań (dostęp do stanowiska badawczego złożonego z fragmentu duktu akustycznego, mikrofonów pomiarowych, głośnika kompensującego, wzmacniaczy akustycznych oraz sterownika zbudowanego w oparciu
o procesory sygnałowe z serii TMS 320).

Verified by

Gdańsk University of Technology

seen 183 times