Zespół Teleinformatyki - Research Team - Bridge of Knowledge

Search

Team

Photo of dr hab. inż. Jacek Rak

Jacek Rak

dr hab. inż. Leader
Photo of mgr inż. Michał Hoeft

Michał Hoeft

mgr inż.
Photo of dr hab. inż. Jerzy Konorski

Jerzy Konorski

dr hab. inż.
Photo of prof. dr hab. inż. Józef Woźniak

Józef Woźniak

prof. dr hab. inż.

Research topics

Działalność dydaktyczna katedry związana jest z teorią informacji, metodami probabilistycznymi, statystyką matematyczną oraz szeroką gamą przedmiotów z obszaru organizacji pracy , oceny wydajności, zarządzania i projektowania sieci komputerowych. Katedra prowadzi w tym obszarze specjalność Sieci Komputerowe - oferowaną dla studentów kierunku Informatyka.* projektowania i oceny efektywności przewodowych i bezprzewodowych sieci LAN, MAN i WAN
 • bezpieczeństwo sieciowe, ze szczególnym uwzględnieniem sieci bezprzewodowych
 • analizy i projektowania przeżywalnych sieci wielowarstwowych
 • oceny jakości usług w wielousługowych sieciach IP
 • projektowanie i ocena narzędzi kształcenia na odległość
 • analiza i projektowanie rozproszonych mechanizmów komunikacyjnych w środowiskach niekooperacyjnych

Oferta wdrożeniowa

 • implementacja podsystemów i całych sieci teleinformatycznych
 • projektowanie i implementacja sieci WiFi i WiMAX,
 • projektowanie i implementacja sieci IPv6 wraz ze specjalizowanymi usłu-gami
 • proponujemy też gotowe produkty wspomagające pracę sieci IP i komunikację VoIP
 • system geolokalizacji. Rozwiązanie innowacyjne
 • system darmowej wymiany numeracji. Rozwiązanie innowacyjne
 • architektura MESH dla systemu NGN. Rozwiązanie innowacyjne
 • system sterowania sesją RTP. Rozwiązanie innowacyjne
 • uniwersalny translator IPv4-IPv6

Oferta Usługowa

 • Katedra może realizować projekty, wykonywać ekspertyzy, udzielać konsultacji i opiniować prace związane z tematyka wymienioną w ofercie badawczo-wdrożeniowej Katedry
 • Katedra oferuje studia podyplomowe PROJEKTOWANIE I ZARZĄDZANIE SIECIAMI KOMPUTEROWYMI. Studia obejmują, między innymi: Architekturę Internetu, Usługi sieciowe; Przewodowe i bezprzewodowe sieci komputerowe - nowe standardy; Zarządzanie i administrowanie sieciami; Bezpieczeństwo pracy sieci komputerowych; Sieciowe systemy operacyjne; Projektowanie sieci kompute-rowych
 • Kursy z zakresu organizacji pracy i projektowania przewodowych i bezprzewodowych sieci komputerowych

Verified by

Gdańsk University of Technology

seen 127 times